1 Якісна шкільна освіта повинна бути доступною для всіх громадян та має стати відправною точкою соціального ліфту за рахунок інтелекту та працьовитості, а не просто місцем перебування з 8:30 до 14:00.

Для цього потрібно забезпечити низку умов. Насамперед - незалежну, точну і об’єктивну оцінку знань за підсумками кожного освітнього етапу. Це один з найважливіших системоутворюючих факторів, що визначає конкурентність середовища і стимулює зростання загального рівня. Результати іспитів повинні точно визначати, хто є хто, як відносно учнів, так і щодо окремого вчителя або школи. Рейтинги повинні бути прозорими і доступними.

Важливе і ресурсоємне завдання - відновлення лабораторної та практичної частини підготовки з природничих наук (фізика, хімія, біологія).

Оплата праці вчителів. В цілому вона має бути збільшена, але при цьому потрібна система, яка буде враховувати не тільки номінальне навантаження за кількістю уроків, але й показники, які мотивують якість роботи (результати щорічної атестації, рейтинги школи, класу, результати учнів на іспитах, олімпіадах і т. п.).

Також має бути переглянута з точки зору ефективності та відповідності сучасним вимогам загальна система управління, фінансування та контролю шкільної освіти. У шкіл має бути більше самостійності як у господарських так і в академічних питаннях. Контрольно-регулятивні функції представників держави у цій сфері повинні бути чітко регламентовані, а апарат - мінімально необхідним. При цьому потрібно чітко регламентувати й відповідальність усіх учасників процесу.

Представники політичної партії Об’єднання Самопоміч беруть активну участь в обговоренні та реалізації концепції розвитку освіти в Україні.